en

Śląski Fundusz Filmowy

        Śląski Fundusz Filmowy to doskonałe narzędzie w ręku producentów i twórców, którzy szukają sposobu na finansowanie swoich projektów. Każdego roku, dzięki naszym wkładom koproducenckim, powstaje w regionie kilkanaście filmów – pełnych metraży, filmów krótkich, dokumentów i animacji, które poprzez swój temat lub po prostu dzięki miejscu realizacji, związane są z województwem śląskim.

        Celem naszej pracy nie jest wyłącznie finansowanie produkcji. Każdy współprodukowany przez nas film oznacza pracę dla związanych z naszym regionem przedsiębiorców – nie tylko ludzi kina, ale także usługodawców, aktorów, statystów. To zysk dla restauracji, hoteli, często całych miast zaangażowanych w przygotowanie konkretnego projektu. Od chwili ogłoszenia przez nas pierwszego konkursu w 2008 roku przyczyniliśmy się do powstania takich filmów jak „Jesteś Bogiem” Leszka Dawida, „Kongres” Ariego Folmana, „Jestem mordercą” Macieja Pieprzycy, „Zimna Wojna” Pawła Pawlikowskiego czy „Chleb i sól” Damiana Kocura. W sumie jesteśmy dziś koproducentem ponad 70 filmów. 

     O dofinansowanie ze środków ŚFF mogą ubiegać się projekty, które są powiązane z województwem śląskim tematycznie lub poprzez miejsce realizacji. Instytucja Filmowa Silesia Film udzielając wsparcia, staje się koproducentem z wkładem finansowym, a środki uzyskane z koprodukcji zasilają Fundusz, który dzięki temu w kolejnych latach może się powiększać.