en

Nabór wniosków do Śląskiego Funduszu Filmowego 2020 ZAKOŃCZONY

26 lutego upłynął termin składania wniosków do Śląskiego Funduszu Filmowego. Obecnie trwa weryfikacja formalna i ocena merytoryczna wniosków.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w ciągu 120 dni od daty, w której upłynął termin składania wniosków.