en

Nabór wniosków do Śląskiego Funduszu Filmowego 2019

Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach

ogłasza nabór wniosków do Śląskiego Funduszu Filmowego na rok 2019

 

Od 6 marca 2019 r. można aplikować po wsparcie finansowe Śląskiego Funduszu Filmowego. Wniosek może złożyć każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji filmowej, który zamierza zrealizować produkcję powiązaną z województwem śląskim poprzez temat lub miejsce realizacji.

 

Warunki udziału Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w produkcji filmu określa Regulamin Śląskiego Funduszu Filmowego.

 

Regulamin i wniosek aplikacyjny dostępne są na stronie internetowej www.silesiafilm.com, www.silesiafilmcommission.pl  oraz w siedzibie Instytucji.

 

Wnioski należy składać w wersji papierowej w sekretariacie Instytucji Filmowej „Silesia-Film” przy ul. Górniczej 5, 40-008 Katowice w godzinach 7:30 – 15:30. Dodatkowo scenariusz filmu w wersji elektronicznej należy przesłać na adres:  sfc@silesiafilm.com.

 

Termin przyjmowania wniosków upływa 20 marca 2019 r. o godz. 13:00.

Za termin złożenia wniosku uważa się datę i godzinę jego wpływu do Instytucji
w wersji papierowej.

 

 

Wnioski wraz z złącznikami należy składać w 5 egzemplarzach (1 oryginał i 4 kopie).
Każdy egzemplarz należy wpiąć w skoroszyt, tak aby możliwe było wyjęcie pojedynczych kartek (nie bindować). W przypadku filmów fabularnych scenariusze należy spiąć w sposób trwały.

Oryginał wniosku należy stosownie opisać, aby odróżnić go od kserokopii.